Call Center
0-2687-5339

**โปรดติดต่อในเวลาทำการ**

(จ.-ศ. 08:00-17:30น. ส. 08:30-17:00น.)

สาขาอื้อจือเหลียง

968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


เวลาทำการ : โชว์รูม >> จ. - อา. (08.30 – 18.00 น.)
ศูนย์บริการ >> จ. - ศ. (06.30 - 19.00 น.) และส. (07.30 - 17.00 น.)
โทรศัพท์ : 02–687-5270-77 (โชว์รูม) 02-687-5333 (ศูนย์บริการ)
โทรสาร : 02–637–5051 , 274 (โชว์รูม) 02-637-5065 (ศูนย์บริการ)
อีเมล์ : info@barawindsor.com

R R R R

สาขาศรีนครินทร์

829 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


เวลาทำการ : โชว์รูม >> จ. - อา. (08.30 – 19.00 น.)
ศูนย์บริการ >> จ. - ศ. (07.30 - 17.30 น.) ส. (07.30 - 17.00 น.) และอา. (07.30 - 12.00 น.)
ศูนย์บริการตัวถังและสี >> จ. - ศ. (07.30 - 19.00 น.) และส. (08.30 - 17.00 น.)
โทรศัพท์ : 02–320-4222-4 (โชว์รูม) 02-320-4222 (ศูนย์บริการ) 02-720-5429-36 (ศูนย์บริการตัวถังและสี)
โทรสาร : 02–320-4220 , 672 (โชว์รูม) 02-320-4238 (ศูนย์บริการ) 02-720-5437 (ศูนย์บริการตัวถังและสี)
อีเมล์ : info@barawindsor.com

S S S S

สาขาลาดกระบัง

595 ถนนหลวงเเพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


เวลาทำการ : โชว์รูม >> จ. - ส. (08.30 – 18.00 น.) และอา. (09.00 - 17.00 น.)
ศูนย์บริการ >> จ. - ส. (07.30 - 17.30 น.) และอา. (08.30 - 17.30 น.)
โทรศัพท์ : 02–723-1111 (โชว์รูม) 02-738-2000 (ศูนย์บริการ)
โทรสาร : 02–738-2370 (โชว์รูม) 02-738-2269 (ศูนย์บริการ)
อีเมล์ : info@barawindsor.com

L L L L