-
นึกถึงโตโยต้า นึกถึง พาราวินเซอร์
02-095-3222

นึกถึงโตโยต้า นึกถึง พาราวินเซอร์

เกี่ยวกับเรา

“นึกถึงรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ นึกถึงโตโยต้า นึกถึงเรา พาราวินเซอร์”

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2496 เป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางด้านการเงินและเช่าซื้อ ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจสีพ่นรถยนต์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจเกี่ยวกับการค้าภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น โดย ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ผู้ซึ่งมีเจตนารมณ์และปรัชญาในการทำงาน “ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง : Customer First” ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งตลอดมา เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า และได้ถ่ายทอดสู่พนักงานทุกคน ทุกระดับ จนกลายเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน